Asunnot

Asunnon vuokraaminen

asunnon-vuokraaminen-kerrostalo

Asunnon vuokraaminen koskettaa usean suomalaisen elämää jossain vaiheessa. Vuokraamiseen liittyvien koukeroiden tunteminen helpottaa vuokralla asumista eikä vuokralaiselle tai vuokranantajalle tule ikäviä yllätyksiä. Vinkkejä on myös opiskelijoiden vuokra-asunnoista, sähkömaksusta, vesimaksusta ja selitämme, mitä tarkoittaa toistaiseksi oleva vuokrasopimus ja määräaikainen vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksella sovitaan vuokraan liittyvistä asioista

Vuokrasopimus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, jolla sovitaan kuluttajaviraston mukaan ainakin seuraavat asiat:

 • huoneiston kunto
 • vuokrasuhteen kesto
 • vuokran määrä
 • muut mahdolliset maksut, kuten vesimaksu
 • vuokran maksutapa ja maksupäivä
 • vuokran tarkistaminen
 • mahdollinen vuokravakuus.

Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti, mikä on sekä vuokranantajan että vuokralaisen etu. Kun vuokraan liittyvistä asioista on sovittu selkeästi ja kirjallisesti, mahdollisia riitatilanteita tulee vähemmän ja niitä on helpompi selvittää.

Jos esimerkiksi vuokran maksupäivästä olisi sovittu suullisesti, vuokralainen voisi helposti ymmärtää maksupäivän väärin. Vuokramaksun myöhästymisestä voisi tulla myöhästymismaksuja, jonka maksamisesta vuokralainen ja vuokranantaja joutuisivat neuvottelemaan. Kirjallisesti merkitty maksupäivämäärä välttää tällaisia tilanteita.

Vakuusmaksu maksetaan asuntoa vuokrattaessa

Kun asunto vuokrataan, vuokralainen joutuu maksamaan vakuusmaksun. Vakuusmaksu on vuokralaisen vakuutus siitä, että hän hoitaa asuntoaan hyvin.

Esimerkiksi viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä vuokranantaja tarkistaa asunnon kunnon ja jos asunnon kunto on huonontunut pahasti, joka ei johdu normaalista kulumisesta, vuokranantaja voi maksaa korjauskuluja vakuusmaksulla. Muuten vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä vuokrasopimuksen päättyessä.

Vakuusmaksu voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokraa. Yleisesti vakuusmaksu vastaa kahden kuukauden vuokraa.

Mitä vuokralainen joutuu maksamaan kuukausittain?

Vuokralainen joutuu maksamaan kuukausittain vuokran, joka määräytyy sen mukaan, mitä on sovittu. Kaikki kulut saattavat sisältyä tähän vuokraan, mutta usein vuokralainen joutuu maksamaan muitakin maksuja.

Seuraavat lisämaksujen sisältyminen vuokraan ja määrä kannattaa tarkistaa huolella vuokra-asuntoa valittaessa:

 • vesi- ja sähkömaksu
 • internetyhteysmaksu
 • kalustemaksu.

Erityisesti vanhoissa rakennuksissa sijaitsevien asuntojen sähkömaksuja kannattaa kysellä tarkkaan, sillä esimerkiksi vanhoja puutaloja lämmitetään sähköllä. Suuri sähkömaksu saattaa nostaa halvalta vaikuttavaa vuokraa merkittävästi.

Opiskelijat käyttävät usein opiskelija-asuntoja

Opiskelijat ovat suuri vuokralla asuvien ryhmä ja heitä varten on varattu opiskelija-asuntoja vuokrattavaksi. Opiskelija-asuntojen etuna on yleensä läheinen sijainti opiskelupaikan lähellä ja halvempi vuokra.

Suurimpien kaupunkien opiskelija-asuntoja voi käydä tarkastelemassa seuraavilta sivuilta:

Vuokrasopimuksen kestoja on kahdenlaista

Vuokrasopimus voi olla:

 • voimassa toistaiseksi
 • määräaikainen.

Vuokranantaja yleensä määrää vuokrasopimuksen keston, mutta vuokralle tuleva henkilö voi neuvotella vuokrasopimuksen kestosta vuokranantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus on voimassa vuokrasopimuksen tekohetkestä eteenpäin siihen asti, kunnes toinen sopimuksen osapuolista irtisanoo vuokrasopimuksen tai se päättyy muulla tavalla. Vuokrasopimus ei siis pääty muuten kuin vuokralaisen tai vuokranantajan toimesta.

Määräaikainen vuokrasopimuksella on alku- ja loppupäivämäärä. Esimerkiksi kesäsesongiksi vuokrattavan asunnon vuokrasopimus voi olla tällainen. Vuokralaisen täytyy muuttaa pois asunnosta vuokrasopimuksen päätyttyä.

Vain toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus puretaan irtisanomisella. Vuokrasopimuksen purkamista varten ei vaadita erityisiä syitä, mutta vuokrasopimus purkaantuu vasta irtisanomisajan jälkeen.

Irtisanomisaikaan vaikuttaa vuokralaisen asumisaika asunnossa ja se, kuka irtisanoo asunnon. Irtisanomisajat määräytyvät seuraavalla tavalla.

 • Vuokralaisen irtisanomisaika on 1 kuukausi.
 • Vuokranantajan irtisanomisaika on:
  • 3 kuukautta, jos vuokralainen on asunut alle vuoden
  • 6 kuukautta, jos vuokralainen on asunut yli vuoden.

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa kuin erityissyystä. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanoja joutuu korvaamaan sopimuksen toiselle osapuolelle vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneet kulut.

Erityisiä syitä ovat muun muassa:

 • asunnon pakkohuutokauppa
 • vuokranantaja ei anna vastausta kuukauden sisällä vuokralaisen vuokraoikeuden siirtoanomukselle
 • vuokralaisen sairaus
 • vuokralaisen muuttaminen toiselle paikkakunnalle painavasta syystä
 • vuokranantaja joutuu ottamaan asunnon omaan tai perheenjäsenensä käyttöön.

Vuokrasopimuksen purkaminen on eri asia kuin irtisanominen

Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta siten, että purkaminen tulee voimaan välittömästi. Purkaminen ei myöskään tarkoita häätöä, joka voidaan tehdä vain lakiteitse.

Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, jos

 • asumisesta aiheutuu vaaraa vuokralaisen terveydelle.

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, jos

 • vuokraa ei makseta
 • asuntoa on käytetty muuhun kuin sovittuun käyttöön
 • vuokralainen on käyttäytynyt naapureita häiritsevästi.

Yhteenveto

Tärkeitä asioita, joita vuokralaisen tulee ottaa huomioon asuntoa vuokrattaessa:

 • Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti.
 • Vuokrasopimus sisältää vuokraamisen kannalta kaikki tarvittavat tiedot.
 • Asunnon vuokraamisesta joutuu maksamaan vakuusmaksun.
 • Vakuusmaksulla voidaan maksaa vuokralaisesta asuntoon aiheutuneita kuluja.
 • Vakuusmaksu palautetaan muutoin vuokrasopimuksen päättyessä.
 • Asunnon vuokraan sisältymättömät kuukausikulut.
 • Opiskelijoille on varattu opiskelija-asuntoja.
 • Vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.
 • Vuokrasopimus voidaan purkaa, jos vuokralainen ei noudata vuokra-asumisen sääntöjä.

Tärkeitä asioita, joita vuokranantajan tulee ottaa huomioon asuntoa vuokrattaessa:

 • Laadi vuokrasopimus kirjallisesti kaikki tarvittavat tiedot sisältäen.
 • Vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa 3 tai 6 kuukauden irtisanomisajalla.
 • Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen ei käyttäydy vuokra-asumisen sääntöjen mukaan.

Asunnon vuokraamisen yksityiskohdista voi lukea tarkemmin finlexin kotisivuilta.

Kokemukset, palautteet ja muut kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti tai kokemuksia