Laina

Asuntolainan korko ja lyhennys

asunto-lainan-korko-ja-lyhennys-kolikot

Asuntolainan erilaiset korot ja lyhennystavat voivat tuntua aluksi monimutkaisilta, mutta tässä artikkelissa ne on esitetty yksinkertaisesti ja helposti tajuttavasti. Asuntolainan korko määräytyy viitekoron mukaan. Asuntolainan takaisinmaksuerä koostuu lainan lyhennyksestä ja korkomaksusta. Tämän lisäksi asuntolainan takaisinmaksutapoja on erilaisia.

Primekorko

Primekorko on yksittäisen pankin määrittelemä viitekorko. Korkoon vaikuttaa yleinen korkotaso, inflaatio ja talouden näkymät. Pankit reagoivat näihin yleensä muutaman kuukauden viiveellä, joten välitöntä vaikutusta esimerkiksi talouden näkymien parantumisella ei ole asuntolainan korkoon.

Euriborkorko

Euriborkorko on viitekorko, jota pankit käyttävät lainatessaan rahaa muilta pankeilta. Jos asuntolainan korko on sidottu euriborkorkoon, lainan korko tarkistetaan tietyn ajan päästä sen mukaan, kuinka pitkäaikaiseen euriborkorkoon laina on sidottu. Euriborkorkoon sidottuja asuntolainojen korkoja tarkastetaan 1-12 kuukauden välein.

Jos euriborkorko on laskussa, on lyhyestä tarkistusvälistä asuntolainan ottajalle etua, sillä myös asuntolainan korko laskee. Jos euriborkorko on nousussa, on pitkästä tarkistusvälistä asuntolainan ottajalle etua, sillä vanha matalampi korko on pitempään käytössä asuntolainassa.

Koron tarkistusväliä valittaessa kannattaakin olla perillä euriborkorkojen nousu- tai laskusuunnasta. Pitkän tarkistusvälin euriborkorko on yleisesti käytössä asuntolainojen viitekorkona.

Kiinteä korko

Kiinteän koron valitsevan asuntolainan korko ei muutu valitun jakson aikana. Jakson pituus voi olla 3-15 vuotta ja tämä voi olla samalla myös asuntolainan takaisinmaksuaika.

Kiinteän koron etuna on tasaisuus ja ennustettavuus. Asuntolainan ottaja voi suunnitella takaisinmaksun varmasti, kun hän tietää tarkalleen koron määrän. Jos toisaalta korkotasot laskevat huomattavasti asuntolainan takaisinmaksun aikana, hakija maksaa periaatteessa liikaa korkoja.

Tasaerälyhennys eli annuiteettilyhennys

Tasaerälyhennyksellä asuntolainavelallinen maksaa joka kuukausi tarkalleen saman määrän, jota sanotaan maksueräksi. Tasaerälyhennyksessä maksetaan suhteessa enemmän korkoa kuin varsinaisesti lyhennetään lainaa. Viitekoron muuttuessa joko maksuerä suuruus tai maksuaika lasketaan kuitenkin uudelleen sen mukaan, mitä pankin kanssa on sovittu.

Pankin kanssa on esimerkiksi sovittu, että asuntolainan määrä on 100 000, maksuaika on 20 vuotta ja lainan korko on 5 %. Tällöin maksuerä kuukaudessa on 660 euroa. Asuntolainaa maksetaan siis joka kuukausi 660 euroa, mutta ensimmäisenä kuuna maksuerästä maksetaan noin 417 euroa korkoa ja lyhennystä vain 660 – 417 = 243 euroa. Sen sijaan viimeisestä maksuerästä maksetaan enää vain 2 euroa korkoa ja 660 – 2 = 658 euroa lyhennystä.

Suurin osa suomalaisista käyttää tasaerälyhennystä. Tasaerälyhennys on näin suosittu, koska talouden menojen ja tulojen sovittaminen on helpompaa, kun tiedetään varmemmin, kuinka paljon asuntolainaa pitää maksaa kuukaudessa takaisin.

Tasalyhennys

Tasalyhennyksessä lyhennetään joka kuukausi saman verran lainaa. Toisin kuin tasaerälyhennyksessä, tasalyhennyksessä maksuerä muuttuu joka kuukausi. Koron muutos vaikuttaa maksuerän suuruuteen.

Jos ajatellaan edellisen kohdan tilannetta, jossa lainaa on otettu 100 000 euroa 20 vuoden maksuajalla, niin ensimmäinen maksuerä on 834 euroa. Tästä 417 euroa on lyhennystä ja 417 euroa on korkomaksua. Viimeisen maksuerän suuruus on 418 euroa, josta vain 1 euro on korkomaksua. Maksuerät pienenevät siis sen mukaan, miten kauemmin lainaa maksetaan takaisin.

Kokemukset, palautteet ja muut kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti tai kokemuksia