Asuminen

Kotivakuutus

kotivakuutus-talo

Kuka korvaa tulipalon aiheuttamat vahingot? Kuka korvaa asunnon vesivahingon? Ikävä kyllä asunnon omistaja tai vuokralainen korvaa asunnolle aiheutuneet vahingot. Monelle tällaisista asioista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen suoraan lompakosta on mahdotonta. Kotivakuutus kuitenkin korvaa asunnon irtaimistolle ja kiinteälle sisustukselle tapahtuneita vahinkoja ja. Kotivakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiöltä.

Irtaimisto ja kiinteä sisustus – mitä ne ovat?

Kodin irtaimisto vakuutetaan siis kotivakuutuksella, mutta mitä tarkoittaa irtaimisto? Irtaimistoon kuuluvat huonekalut, tavarat, kodinkoneet ja niin edelleen. Myöskin asunnon arvopaperit kuuluvat irtaimistoon.

Esimerkkejä irtaimistosta:

 • Huonekalu voi olla esimerkiksi olohuoneesi nahkasohva.
 • Kodin tavara voi olla esimerkiksi kirjahyllyysi vuosien aikana kerätty kirjakokoelma.
 • Kodinkone voi olla esimerkiksi keittiösi uusi induktioliesi.

Kiinteää sisustusta on esimerkiksi:

 • tapetit
 • keittiön kaapisto
 • lattia
 • seinät.

Mitä kotivakuutus korvaa?

kotivakuutus-sarkynyt-lasi

Yleisimmin kotivakuutuksella turvataan irtaimisto tulipalo- ja vesivahinkojen varalta. Kotivakuutuksia on kuitenkin hyvin erilaisia ja suppeimmat korvaavat vain joitain myrskystä ja tulipaloista aiheutuneita vahinkoja irtaimistolle. Usein kotivakuutuksen ottanut ei tarvitse matkavakuutusta, sillä kotivakuutus koskee myös matkalle mukaan otettua irtaimistoa.

Kaikista laajimmat kotivakuutukset voivat korvata myös:

 • luonnonilmiöistä (myös tulvasta, rankkasateesta, merestä) aiheutuneet vahingot
 • tulipalosta aiheutuneet vahingot
 • sähkölaitteiden rikkoutuminen
 • lämmitys-, vesi- tai ilmastointi laitteiden rikkoutuminen (myös putkisto).
 • vuotovahingot
 • varkaudet
 • omaisuuden rikkoutuminen ja särkyminen

Edellä mainitut asiat kuitenkin koskettavat vain aivan laajimpia kotivakuutuksia.

Mitä kotivakuutus ei korvaa?

kotivakuutus-kissa

Kotivakuutuksien kattavuus vaihtelee vakuutusyhtiöstä ja kotivakuutussopimuksen mukaan. Kotivakuutuksen ottanut ei kannata tuudittautua väärään turvallisuudentunteeseen, koska monia asunnossa tapahtuvia vahinkoja kotivakuutus ei korvaa.

Yleensä seuraavia asioita kotivakuutus ei korvaa:

 • esineen käyttövirheestä aiheutunutta vahinkoa
 • esineen kaikenlaista luonnollista kulumista
 • routimisesta, maan painumisesta tai liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
 • meren tai vesistöjen ilmiöistä aiheutunutta vahinkoa
 • jään tai lumen painosta tai liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
 • omaisuuden katoamista tai unohtamista
 • ulkona olevan esineen varkautta (poikkeuksena esimerkiksi polkupyörä)
 • varkautta, jonka tapahtumista ei voida tarkoin määritellä
 • urheiluvälineen tai radio-ohjattavan laitteen rikkoutumista normaalissa käyttötarkoituksessa.
 • tuholaisten aiheuttamia vahinkoja
 • lemmikkien aiheuttamia vahinkoja
 • vuotovahingoissa hukkaan valunutta nestettä
 • huoltokorjausten kustannuksia
 • suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä siitä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Edellinen lista ei aukottomasti päde kaikille kotivakuutuksille, joten vakuutusyhtiöltä kannattaa tarkistaa yksityiskohtaisesti, mitä heidän tarjoamansa kotivakuutuksensa korvaa ja mitä se ei korvaa.

Kotivakuutus ei vapauta asunnon hoitamisen vastuusta

Kotivakuutuksen ottanut ei voi laiminlyödä asunnon kunnossapitoa. Kotivakuutuksen voimassaoloon liittyy, että tiettyjä suojeluehtoja, joilla varmistetaan, että vakuutuksen ottanut jatkaa asunnon hoitamista siten, että esimerkiksi vesivahinkoja tai tulipaloja ei tapahdu laiminlyönnin johdosta. Jos suojeluehtoja ei ole noudatettu, maksettua korvausta voidaan pienentää tai se evätään kokonaan. Hyvä esimerkki tällaisesta laiminlyönnistä on nukahtaminen kesken tupakan polttamisen, mikä sytyttää asunnon tuleen.

Muut kotivakuutuksen ehdot

Kotivakuutussopimuksen tekemisessä pitää ottaa huomioon myös vakuutusmäärä ja omavastuu. Nämä kaksi asiaa on selitetty alla olevissa kappaleissa.

Vakuutusmäärä on irtaimiston ja kiinteän sisustuksen arvo

Kotivakuutussopimusta tehdessä vakuutuksen ottaja joutuu arvioimaan asunnon irtaimiston ja kiinteän sisustuksen arvon. Arviointiin saa apua vakuutusyhtiöltä ja heiltä kannattaa ensimmäisenä pyytää neuvot arvioinnin tekemiseen.

Arvo voi perustua jälleenhankinta- tai päivänarvoon. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään iän, käytön, kulumisen tai muun sellaisen syyn aiheuttama arvonalennus, saadaan päivänarvo.

Omavastuun joudut maksamaan itse

Vahinkojen korvaamiseen liittyy omavastuuosa. Kotivakuutussopimuksen mukaan osan vahingosta aiheutuneista kuluista asunnon omistaja tai vuokralainen joutuu maksamaan itse. Jos esimerkiksi omavastuu on 450 euroa ja asunnossa tapahtuu vesivahinko, josta aiheutuneet kulut ovat 400 euroa, kotivakuutus ei korvaa vahingon kuluista mitään.

Kotivakuutuksien hinnat vaihtelee suuresti

Kotivakuutuksen hintaan vaikuttaa kotivakuutuksen laajuus, vakuutusmäärä ja se, minkälainen asunto on (esimerkiksi pinta-ala). Kotivakuutuksien hinnoissa on paljon eroa, joten kotivakuutus kannattaa kilpailuttaa eri yhtiöillä hyvin.

Kotivakuutuksien hintoja voi käydä vertailemassa internetissä:

Yhteenveto

 • Kotivakuutus saattaa korvata irtaimistolle tai kiinteälle sisustukselle aiheutuneita vahinkoja.
 • Yleisimmin tulipalo- ja vuotovahingot korvataan.
 • Vakuutuksen ottajan täytyy huolehtia silti asunnosta.
 • Kotivakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutusmäärä, vakuutuksen laajuus ja asunto itse.
 • Kotivakuutuksen hinnat vaihtelee suuresti, joten kilpailuttaminen kannattaa.
 • Kotivakuutukseen liittyy omavastuu.

Edullisin kotivakuutus – miten löytää halvin kotivakuutus?

Edullisin tai halvin kotivakuutus ei ole suoraan vuosihinnaltaan halvin kotivakuutus vaan se on vakuutus kodillesi, joka korvaa riittävällä laajuudella kodin. Toisin sanoen, on tärkeää, että kotivakuutus on riittävän kattava, korvaussummat riittävän isoja ja vakuutuksen omavastuu on sovittu sopivalle tasolle.

Kotivakuutuksia myöntävät Suomessa mm. Pohjola Vakuutus (OP), Lähitapiola, IF, POP Vakuutus, Pohjantähti, Fennia ja Turva.

Kokemukset, palautteet ja muut kommentit

2 Responses to “Kotivakuutus”

 1. Meillä on IF kotivakuutus. Ei olla kilpailutettu varmaan kymmeneen vuoteen. Voisi olla fiksua kilpailuttaa kerralla kaikki kodin vakuutukset, myös auton vakuutuksetkin. Ainakin Tapiola, Sampo, Turva, Lähivakuutus ja mitä näitä on Fennia ? Mukaan.

  Posted by AKK | 30.1.2012, 16.35
 2. korvako vakutus jos satteiten takii katto alotti vuodamah?

  Posted by elena aleksandrova | 17.10.2012, 20.29

Lisää kommentti tai kokemuksia