Verotus

Kotitalousvähennys

kotitalousvahennys

Tuntuuko, että kotona on asioita, joita pitäisi tehdä, mutta aikaa ei löydy asioiden hoitamiseen? Oletko harkinnut työn teettämistä jonkun muun henkilön tekemänä? Kotitalousvähennys helpottaa työtaakkaa kotona ja aikaa jää enemmän rentoutumiseen. Kotitalousvähennys tarkoittaa sitä, että voit vähentää osan kotitöiden teettämiseen kuluneesta palkasta verotuksessa. Kodin piiriin kuuluu myös piha-alue ja myös mökillä teetetyn työn kuluja voi vähentää verotuksessa.

Vähennykseen oikeuttava työ

Kotitalousvähennystä voi hakea hyvin erilaisista kotona teetettävästä työstä. Työn pitää tehdä joku muu kuin kotitalouteen kuuluvan henkilö. Esimerkiksi seuraavista töistä voi hakea vähennystä:

 • siivous
 • ruoanlaitto
 • lasten tai vanhusten hoitaminen kotona
 • kodin remontti- ja huoltotyöt (myös juuri ennen muuttoa tehty remontti)
 • putkiston, tietoverkkojen ja sähköjen vetäminen
 • lämmitysjärjestelmän uusiminen
 • tietokoneen korjaaminen.

Mistä työstä ei voi tehdä kotitalousvähennystä

Uudisrakentamisesta tai kodinkoneisiin liittyvistä korjauksesta tai asennuksesta ei voi tehdä vähennystä. Uudisrakentaminen voi olla esimerkiksi grillikatoksen tai leikkimökin rakentamista.

Myöskään kotiin liittyvästä suunnittelu- tai tarkastustyöstä ei voi tehdä vähennystä. Tähän kuuluu esimerkiksi sisustussuunnittelijan, arkkitehdin tai insinöörin tekemät työt tai mittaukset. Näitä töitä ei pidetä varsinaisesti tavanomaisena kotitaloustyönä.

Kuinka paljon kustannuksista voi vähentää verotuksessa?

Vähentää saa 30 % työntekijän maksetusta palkasta ja palkan sivukulut. Palkan sivukuluilla tarkoitetaan sosiaaliturvamaksua, vakuutusmaksuja ja työeläkemaksuja. Sivukuluiksi ei voi laskea esimerkiksi materiaalikustannuksia.

Jos työn tekee yritys, yrittäjä tai yleishyödyllinen yhteisö, saa työkorvauksesta vähentää 60 %. Jos siis teetät kotona tehtävän työn esimerkiksi yrityksellä tai urheiluseuralla, saat vähentää verotuksesta kaksinkertaisen määrän. Työ kannattaa teettää yrityksellä, yrittäjällä tai yleishyödyllisellä yhteisöllä.

Kuinka paljon voi tehdä kotitalousvähennystä vuodessa?

Verotuksesta voi vähentää 3000 euroa, mutta omavastuu on 100 euroa. Jos siis verotuksesta vähennettävä määrä olisi alle 100 euroa, ei vähennystä voi tehdä.

Kannattaa huomata, että määrä ei ole kotitalouskohtainen, vaan esimerkiksi kumpikin puoliso voi hakea kotitalousvähennystä. Tällöin kumpikin puoliso voi vähentää 3000 euroa eli yhteensä 6000 euroa.

Miten vähennystä haetaan?

Vähennystä on jokaisen haettava itse ja vähennys tehdään yleisimmin tuloverosta. Käytännössä hakemus tehdään täyttämällä joko esitäytettyyn tai sähköiseen veroilmoitukseen kotitalousvähennyksen määrä.

On myös mahdollista, että vähennys tehdään suoraan tulojen ennakonpidätysprosentista. Tällöin veroprosenttisi on pienempi. Vaatimuksena tässä tilanteessa on, että työ on tehty ja palkka maksettu tai työn tekemisestä on tehty pidempiaikainen sopimus.

Yhteenveto

Tarkemmin kotitalousvähennyksestä voi lukea verohallinnon sivuilta. Seuraavat asiat on ainakin hyvä tietää kotitalousvähennyksestä.

 • Kotona teetettävän työn kustannuksia voi vähentää verotuksessa.
 • Vähennykseen oikeuttavaa työtä on monenlaista.
 • Työntekijän täytyy olla kotitalouteen kuulumaton henkilö.
 • Vähennettäviin kustannuksiin kuuluu ainoastaan työntekijälle maksettu palkka ja palkan sivukulut.
 • Työntekijälle maksetusta palkasta 30 % vähennetään.
 • Jos työntekijä on yritys, maksetusta palkasta 60 % vähennetään.
 • Maksimissaan 3000 euroa voidaan vähentää verotuksesta.
 • Pariskunnat voivat vähentää kaksinkertaisen määrän eli 6000 euroa.
 • Vähennys tehdään yleisimmin tuloverosta.

Kokemukset, palautteet ja muut kommentit

Ei vielä kommentteja.

Lisää kommentti tai kokemuksia